ล้อรถเข็น  ล้อยูริเทน จำหน่ายล้อรถเข็น

ล้อรถเข็น  ล้อยูริเทน จำหน่ายล้อรถเข็น เพิ่มเพื่อน
Email : thanawatrubber@gmail.com

ล้อร่องฉาก (ร่องวี)


 

 

ล้อสำหรับประตูรั้ว งานวิ่งบนราง ร่องฉากหรือร่องวี ใช้สำหรับรางที่เป็นเหล็กฉาก 3 เหลี่ยม

ล้อรถเข็น รับน้ำหนักไม่เกิน 500 กิโลกรัม

IDC050025

50*25 31 10 6201Z 200

IDC065025

65*25 32 10 6201Z 300

IDC075025

75*25 30 10 6202Z 350

IDC100033

100*33 38 13 6304Z 500